Persondatapolitik

Lynetteholmens Persondatapolitik

Lynetteholmen anvender personoplysninger på www.lynetteholmen.com og skal i den forbindelse oplyse i henhold til Persondataloven og EU-persondataforordningen (GDPR) om anvendelsen heraf.
 Dine personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.


Personoplysninger bruges til at gennemføre den service der leveres på www.lynetteholmen.com, og som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Lynetteholmen, skal du henvende dig til Lynetteholmen. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven og EU-persondataforordningen (GDPR).


Måtte det vise sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig - både til Lynetteholmen, men naturligvis også til Datatilsynet.


Vi gør opmærksom på, at dette alene gælder dine personoplysninger, men ikke personoplysninger som du behandler som led i anvendelsen af vores services og produkter. Hertil henviser til vores almindelige forretningsforbindelser.
Vores servere der benyttes til www.lynetteholmen.com er placeret i Europa og er underlagt europæisk lovgivning. Kommunikation fra og til disse servere er krypteret med samme sikkerhed som typiske netbanker anvender, bl.a. SSL EEC (ECDSA, sha256RSA, 2048bit).

Dine personlige oplysninger skal ifølge Persondataloven og EU-persondataforordningen opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vi håndterer dine brugeroplysninger forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger med et varsel på mindst 30 dage. Du kan altid finde information om tidspunktet for, hvornår denne politik senest er ændret. Vi henviser i øvrigt til vores almindelige forretningsbetingelser.