Beboere på Amager klager over jordtransport til Lynetteholm

Hver dag kører hundredvis af lastbiler med jord fra og til den kunstige halvø Lynetteholm, som skal bygges ud for København. Det skaber støj, støv og utryghed for mange beboere på Amager, som har kontaktet de lokale udvalg for at få hjælp.

lynetteholm lynetteholmen byggeri klage jordtransport amager 12.12.2023

De lokale udvalg har sendt et fælles brev til politikerne i Københavns borgerrepræsentation, hvor de beder om en bedre og hurtigere løsning på problemet. De foreslår blandt andet, at der laves en fast rute for lastbilerne, og at der sættes en grænse for, hvornår de må køre.

 

Lynetteholm

Lastbiler strømmer konstant til den kunstige halvø Lynetteholm for at læsse jord af. I løbet af de næste 30 år vil der blive anvendt næsten 80 millioner tons jord til byggeriet

En af de steder, som er mest påvirket af lastbilerne, er Nordøstamager Skole, hvor eleverne skal krydse vejen for at komme til deres frikvarter. Skolebestyrelsen frygter, at det kan føre til ulykker, og ønsker, at der bliver bygget en gangbro over vejen.

Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod fra Enhedslisten siger, at hun er villig til at bruge penge på at sikre skolebørnenes sikkerhed, og at hun vil have en dialog med de lokale udvalg og transportfirmaet om, hvordan de kan mindske generne for borgerne. SF’s gruppeformand Klaus Mygind er enig i, at der skal findes en løsning, som gavner alle.

Byggeriet af Lynetteholm vil vare i 30 år, og der skal bruges næsten 80 millioner tons jord til projektet. Antallet af lastbiler vil stige til op mod 700 om dagen i de kommende år.

Kilde: DR