Byggeriet af Lynetteholm sættes ikke på pause under retssagen

Østre Landsret har afgjort at byggeriet af Lynetteholm kan fortsætte mens retssagen kører

lynetteholm lynetteholmen byggeri klage retssag Østre Landsret 22.03.2024

Østre Landsret har netop besluttet, at det store byggeri af den kunstige halvø Lynetteholm i København ikke bliver sat på pause, selvom retssagen mod det fortsætter.

 

Lynetteholm

Byggeriet på Lynetteholm kan fortsætte mens retssagen kører videre.

Klimabevægelsen i Danmark har anlagt sag mod staten og bygherre By & Havn, da de mener, at projektet er blevet gennemført for hurtigt uden hensyntagen til klimaet, naturen og demokratiet.

Frederik Roland Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen i Danmark, udtaler: “Vi har gjort, hvad vi kunne, men vi har hele tiden godt vidst, at vi har været de små i det her. Der er enormt mange kræfter, der ønsker det her projekt gennemført. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for klimaet, miljøet og borgerne i København.”

Sagen er blevet behandlet i landsretten, da retten vurderer, at den har principiel betydning. Dommen kan derfor få konsekvenser for lignende projekter i fremtiden.