By & Havn skyder udbud af Lynetteholms fase 2 i gang. CO2-reduktion bliver et konkurrenceparameter.

CO2-reduktion bliver en vigtigt parameter for Lynetteholm

lynetteholmen co2 fase 2 lynetteholm 05.04.2023

Entreprenører fra både ind- og udland kan nu vise deres interesse i at byde på anden fase af Lynetteholms perimeter og kystlandskab. I udbuddet øger By & Havn kravene til at kunne dokumentere og reducere CO2-udledning i forhold til Lynetteholms første fase

Lynetteholm

By & Havn skyder udbud af Lynetteholms fase 2 i gang. CO2-reduktion bliver et konkurrenceparameter.

 

 

Første fase af Lynetteholms perimeter og stormflodssikring ud for Refshaleøen i Københavns Havn vil stå færdig i løbet af den næste måned. By & Havn er klar til at sætte gang i prækvalifikationen af de entreprenørvirksomheder, som ønsker at byde ind på at anlægge den sidste del af Københavns nye halvø og stormflodssikringsprojekt.

Lynetteholms fase 2 er opdelt i tre entrepriser, der omfatter Lynetteholms østlige, vestlige og nordlige perimeter. By & Havn vil stille skærpede krav til entreprenørerne om at reducere deres CO2-udledning hele vejen igennem anlægsarbejdet i udbuddet af fase 2 sammenlignet med udbuddet af Lynetteholms fase 1.

Lynetteholms første fase omfattede etablering af en ny ø ud for Refshaleøen og en stormflodssikring mod havet. Første fase blev påbegyndt i 2018 og har en samlet anlægssum på 1,5 mia. kr. Første fase blev finansieret af By & Havn og Københavns Kommune.

By & Havn er et selskab ejet af Københavns Kommune og staten med det formål at udvikle havnearealerne i København til gavn for byens borgere og erhvervsliv.

Det bliver et krav, at entreprenørerne gennem hele anlægsprojektet skal føre et CO2-regnskab, der med faste mellemrum revideres ved ekstern revision. På den måde vil vi tidligt kunne identificere et overforbrug, så ændringer vil kunne nå at blive gennemført undervejs i projektet.
- Havnebygmester og anlægschef, Hans Vasehus, By & Havn.

FAKTA: Lynetteholms Fase 2 - Entrepriseopdeling

Lynetteholms fase 2 (benævnt Bassin 2 og Bassin 3 på kortet) er opdelt i tre entrepriser, hvis afgrænsninger ses på kortet over Lynetteholm ovenfor. By & Havn estimerer entreprisernes samlede anlægssum til ca. 1,5 mia. kr.

Entreprise E2 – nordlig dæmning

Entreprise E2 – nordlig dæmning

 • Afgravning, transport og deponering af forurenet blødbund til Lynettedepotet.
 • Afgravning, transport og indbygning af ren blødbund til Bassin 1 (fase 1)
 • Opfyldning med sand i afgravningsområde (bundudskiftning).
 • Etablering af nordlig dæmning.
 • Belysning og informationstavler på dæmning.

Entreprise E3 – østlig dæmning

Entreprise E3 – østlig dæmning

 • Afgravning, transport og deponering af forurenet blødbund til Lynettedepotet.
 • Afgravning, transport og indbygning af ren blødbund til Bassin 1 (fase 1)
 • Opfyldning med sand i afgravningsområde (bundudskiftning).
 • Etablering af midlertidig stendæmning, strongpoints og kystfremspring (kystlandskab).
 • Etablering af østlig dæmning.
 • Etablering af beskyttelseskonstruktion over U1 ledning.
 • Etablering af pumpestation til udledning af overskudsvand fra fase 2-område.
 • Belysning og informationstavler på dæmning.

Entreprise E4 – vestlig dæmning

Entreprise E4 – vestlig dæmning

 • Afgravning, transport og deponering af forurenet blødbund til Lynettedepotet.
 • Afgravning, transport og indbygning af ren blødbund til Bassin 1 (fase 1)
 • Opfyldning med sand i afgravningsområde (bundudskiftning).
 • Etablering af vestlig dæmning.
 • Option: Etablering af spildevandsledning i dæmning.
 • Nedbrydning og tilpasning af eksisterende forhold ved Levantkaj, inkl. uddybning af Kronløbet samt fjernelse af molefyr og opsætning af nyt molefyr.
 • Nedbrydning af Trekroners bølgebrydere og indbygning af stenene på dæmning.
 • Belysning og informationstavler på vestligt hjørne af Lynetteholm, Levantkaj og Nordhavn.

Bemærkninger

Bemærkninger

Bemærk, at entreprise E4 indeholder én option, hvilket er en opgave, som tilbudsgiverne skal afgive et bindende tilbud på, men som By & Havn ikke nødvendigvis vælger at tilkøbe.