Nyt erhvervsområde skal skabe 12.000 arbejdspladser

Ni kunstige holme anlægges ved Avedøre Holme. Det bliver et nyt erhvervsområde, der kan udvikles til et slags europæisk Silicon Valley og skabe op mod 12000 arbejdspladser. Velkommen til Lynetteholmen.

arbejdspladser erhvervsområde lynetteholm lynetteholmen Avedøre Holme 07.01.2019
Lynetteholm sponsoreret:
annonce

✔️ Selvrensende Blender
✔️ Trådløs - tag den med på farten/picnic/stranden
✔️ 7 forskellige farver

Læs mere

Ni kunstige holme skal anlægges Avedøre Holme og skabe rammen om et nyt større grønt erhvervsområde, der i alt vil skabe op med 12.000 direkte arbejdspladser og ca. 30.000 arbejdspladser. Tre millioner kvadratmeter skal opfyldes med jord.

Ni Holme Avedøre

Ni kunstige holme ved Avedøre. 3 millioner kvm opfyldes med jord. Der skabes ca. 30.000 arbejdspladser ifm Lynetteholmen.

Det er et fantastisk spændende projekt, som der er perspektiv i. Jeg tror på, at det kan udvikle sig til et slags europæisk Silicon Valley, som gør, at Danmark og hovedstaden kommer til at stå stærkt i konkurrencen med Amsterdam, London og Stockholm, fordi vi kan få grønne digitale omstillingsjobs placeret midt i hovedstaden  direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen

Holmene bliver det nye navn

Holmene bliver det nye navn for det kunstigt anlagte grønne område ved Avedøre Holme.

Målet er at skabe Nordeuropas førende erhvervsområde for grøn og videnstung teknologi og produktion. Området skal tiltrække grønne virksomheder til Københavns kommune og Hvidovre kommune og projektet skal køres mellem kommunerne og pensionskasserne i et offentligt/privat samarbejde. TIl hver holm påtænkes det at lave et bestemt tema, som senere anvendes til at skabe synergieffekter mellem de forskellige holme.

Lynetten, som er Københavns store vandrensningsanlæg, foreslås flyttet til de ni nye holme, da anlægget spærer for udviklen af Lynetteholmen. Lynetteholmen er Københavns nye bydel med der vil skabe plads til 35.000 indbyggere. 

- Det, der er fordelen ved projektet, er, at det ligger rigtig tæt på København Centrum. Det ligger ti kilometer væk og er tæt på lufthavnen. Det er umiddelbart en meget attraktiv beliggenhed. Og dele af erhvervslivet, som jeg har talt med, siger, at der mangler erhvervsbyggegrunde på Sjælland, siger finanskommentator Ole Krohn, TV2

Udviklingen af de nye holme kan allerede begynde i 2022 hvis udspillet fra Regeringen bliver vedtaget. De første grunde kan allerede blive til salg i 2028. Avedøre Holme bliver med de nye holme fordoblet i areal og vil altså skabe plads til en lang række nye grønne virksomheder. Beregninger viser at der kan skabes plads til op mod 400 nye virksomheder og 12.000 arbejdspladser, med forventet færdigudbyggelse i 2040. Selve grundsalgene skal finansiere projektet. 

Lynetteholmen som inspiration

Med inspiration fra Lynetteholmen, skal anlægges i alt 700.000 kvadratmeter til tilplantet natur og en ny kystlinje på i alt 17 km med cykelstier i oversize. Tilplantningen sker som led i sikring mod stormflod og klimaforandringer. 

Ifølge analyser foretaget af Deloitte samt af COWI, Urban Power og DHI i samarbejde bidrager Holmene med:

  • Et 3,1 mio. kvadratmeter grønt erhvervsområde
  • Ny vækst – op til 54 mia. kr.
  • Plads til op til 380 nye virksomheder
  • 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur
  • 17 km ny kystlinje
  • Op til 12.000 nye arbejdspladser

Foto: Hvidovre kommune / URBAN POWER

Ni holme Avedøre Lynetteholmen
Foto: URBAN POWER